rahoitus

Tieteellisiä lehtiä kutsutaan mukaan Kotilava-hankkeeseen

Kotilava-hankkeessa hahmoteltua konsortiopohjaista avointen tiedelehtien rahoitusmallia esiteltiin loppukeväällä konsortion rahoittajiksi ajatelluille tahoille. Huhtikuun lopussa malli oli esillä Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortiossa (AMKIT), ja toukokuun puolessa välissä mallia esiteltiin yliopistojen rehtoreille Suomen yliopistot UNIFI ry:n kokouksessa. Molemmissa joukoissa malliin suhtauduttiin hyvin myönteisesti. UNIFI:ssa toivottiin, että mukaan saataisiin mahdollisimman monta lehteä mahdollisimman pikaisella aikataululla.

Hankkeelle lisärahoitusta OpenAIRE-haussa

Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Kansalliskirjaston yhteinen Kotilava-hanke on saanut lisärahoitusta FP7 Post-Grant Open Access Pilot -haussa. Rahoitusta haettiin täydentämään hankkeen teknisiä kehistyskohteita. Nyt saadulla lisätuella järjestetään XML-muotoisten artikkeleiden tuottamiseen liittyvää koulutusta ja ratkaistaan rahoittajatietojen keruuseen liittyviä ongelmia.

Lisätietoja hausta ja OpenAIRE-yhteisöstä löydät täältä.

Tilaa syöte RSS - rahoitus