Ohjausryhmä

Toukokuussa 2016 ohjausryhmän jäsenet ovat

Hankintapäällikkö Tiina Eklund
Turun yliopiston kirjasto (Suomen yliopistokirjastojen neuvoston edustaja)

Tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää
Suomen Akatemia/strategisen tutkimuksen yksikkö

Tietojärjestelmäpäällikkö Nina Hyvönen
Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut

Tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki Ilva
Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut

Informaatikko Jaana Latvanen
Seinäjoen korkeakoulukirjasto (AMKIT-konsortion edustaja)

Julkaisupäällikkö Johanna Lilja
Tieteellisten seurain valtuuskunta

Ylitarkastaja Sami Niinimäki
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toiminnanjohtaja Pekka Nygren
Suomen Metsätieteellinen Seura (Suomen tiedekustantajien liiton edustaja)

Yliopistonlehtori Emilia Palonen
Helsingin yliopisto, yleinen valtio-oppi (Tieteellisten seurain valtuuskunnan edustaja)