Ajankohtaista

Uusi raportti kartoittaa reittejä avoimuuteen

Harvard Library Office for Scholarly Communication (OSC) on julkaissut raportin strategioista, joilla tilauspohjaisia tiedelehtiä voidaan muuntaa avoimiksi. Raportti perustuu laajaan kirjallisuuskatsaukseen, jossa on kartoitettu systemaattisesti erilaisia toteutuksia ja ehdotuksia avoimen julkaisemisen mahdollistamiseksi.

Aihetta koskeva uutinen | Linkki raporttiin

Tags: 

Hankkeelle lisärahoitusta OpenAIRE-haussa

Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Kansalliskirjaston yhteinen Kotilava-hanke on saanut lisärahoitusta FP7 Post-Grant Open Access Pilot -haussa. Rahoitusta haettiin täydentämään hankkeen teknisiä kehistyskohteita. Nyt saadulla lisätuella järjestetään XML-muotoisten artikkeleiden tuottamiseen liittyvää koulutusta ja ratkaistaan rahoittajatietojen keruuseen liittyviä ongelmia.

Lisätietoja hausta ja OpenAIRE-yhteisöstä löydät täältä.

Tienviittoja avoimuuden kultaiselle tielle

Tieteiden talolla 24.5.2016 järjestetty Publishers and funders for Open Access in Finland -seminaari toi yhteen kustantajien, tutkimusrahoittajien ja tieteellisten kirjastojen edustajat keskustelemaan avoimen julkaisemisen rahoitusmalleista. Koko päivän kestäneen tilaisuuden tavoitteeksi oli asetettu kaikkien avoimen julkaisemisen kannalta keskeisten toimijoiden saaminen saman katon alle. Tässä myös onnistuttiin ja työpäivän tuloksena oli useita hyviä keskustelunavauksia avoimen julkaisemisen kannalta ehkä tärkeimpään ongelmaan, eli rahoitukseen.

Seuraa Publishers and funders for Open Access in Finland -seminaaria etänä

Part 1 eli aamupäivän osuus streemataan 24.5. kello 10–12, ja part 2 eli työryhmien purkusessio kello 15–16.

Publishers and funders for Open Access in Finland (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=0F-ZOGgn3nk

Publishers and funders for Open Access in Finland (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=OkkJPUBxPE0

OJS-työpaja toukokuun alussa

Keskiviikko 4.5.2016, klo 9.30-15.30
Tieteiden talo, sali 505.

Viime syksynä tutustuttiin OJS-järjestelmän toimituskäyttöön. Kevään työpajassa keskitytään julkaisemiseen liittyviin toimintoihin. Ohjelman tarkempaan sisältöön sai vaikuttaa ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen päättyi 27.4.

Ohjelma

Aamupäivä (9.30-12.00)

Aamukahvi (alkaen klo 9.30)

OJS julkaisukäytössä (alkaen klo 9.45)

Kotimaisten lehtien avoimuutta tukevan rahoitusmallin selvitystyö alkaa

Maaliskuun alussa Kotilava-hankkeessa aloitti uusi työntekijä, tietoasiantuntija Riitta Koikkalainen. Hän valmistelee kotimaisten lehtien avoimuutta tukevaa rahoitusmallia ja siihen liittyviä sopimusehtoja kansallisella tasolla yhteistyössä lehtien kustantajien, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoittajien kanssa. Hanketta ohjaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Kansalliskirjaston ja muiden toimijoiden ohjausryhmä.

Hanke esillä Portti-verkkolehdessä

Hanketta käsittelevät kirjoitus on julkaistu Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen Portti-verkkolehdessä.

Nygård, Antti-Jussi: Tekniikkaa ja tehokkuutta Kotilavalle. [http://portti.avointiede.fi/tutkimusjulkaisut/tekniikkaa-ja-tehokkuutta-kotilavalle]

Tieteellisen kirjallisuuden digitointipäivä

TSV järjesti 26.1. tieteellisen kirjallisuuden digitointipäivän, jossa keskusteltiin tieteellisten julkaisujen takautuvaan digitointiin liittyvistä tekijänoikeuksista, digitoinnin prosessista, tekniikoista ja digitoitujen julkaisujen erilaisista tallennusalustoista. Kotilava-hankkeen osalta tapahtumassa esiteltiin OJS-järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia ja ominaisuuksia tällaiseen käyttöön.

Tietoasiantuntija Kotilava-hankkeeseen

Kotilava -hankkeessa on haettavana Tietoasiantuntijan määräaikainen tehtävä 1.3.2016 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävä jatkuu 31.8.2017 asti. Tietoasiantuntija työskentelee Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluissa. Hanketta ohjaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Kansalliskirjaston ja muiden toimijoiden ohjausryhmä.

Sivut