Ajankohtaista

Tieteellisiä lehtiä kutsutaan mukaan Kotilava-hankkeeseen

Kotilava-hankkeessa hahmoteltua konsortiopohjaista avointen tiedelehtien rahoitusmallia esiteltiin loppukeväällä konsortion rahoittajiksi ajatelluille tahoille. Huhtikuun lopussa malli oli esillä Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortiossa (AMKIT), ja toukokuun puolessa välissä mallia esiteltiin yliopistojen rehtoreille Suomen yliopistot UNIFI ry:n kokouksessa. Molemmissa joukoissa malliin suhtauduttiin hyvin myönteisesti. UNIFI:ssa toivottiin, että mukaan saataisiin mahdollisimman monta lehteä mahdollisimman pikaisella aikataululla.

Scholarly journals, politics, and freedom of speech

Venue: The House of Science and Letters, lecture hall 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki, Finland)
Date: June 2nd 2017, 9:30–15:15

 

9:30–10 Coffee

Head of publications Johanna Lilja from The Federation of Finnish Learned Societies will act as moderator for the day.

10–12 Value of Open Access for civil societies

Tags: 

Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet -koulutuspäivien materiaalit ovat nyt saatavilla Doriassa

Jyrki Ilva: Digitaalista, avointa ja mitattua – tieteellisen julkaisemisen tulevaisuus?  http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201702061457

Hannu Linkola: Lehdentekijän ja tutkijan näkökulma http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201702061458

Marja-Leena Harjuniemi: Tieto liikkeelle! Julkaisutiedonkeruun prosessit http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201702061460

Journal.fi avaa pääsyn suomalaisten tiedelehtien sisältöön

Journal.fi -lehtiportaali on Tieteellisten seurain valtuuskunnan tarjoama palvelu, jolla kotimaiset tieteelliset seurat voivat toimittaa ja julkaista lehtiään. Koska palvelun lehdet ovat avoimia eli ilmaiseksi ladattavissa ja luettavissa, Journal.fi tarjoaa yleisölle pääsyn kotimaisten tiedelehtien rikkaaseen sisältöön.

Tags: 

Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet -koulutus 30.–31.1.2017

Tervetuloa kaksipäiväiseen avoimen julkaisemisen koulutukseen Tieteiden talolle (Kirkkokatu 6, Helsinki)! Miksi myös julkaisijan ja toimitusten kannattaa olla tietoisia esimerkiksi metadatasta, ontologioista ja asiasanoista? Miten viitataan järkevästi e-lähteisiin ja -aineistoihin? Miten pidetään huolta siitä, että julkaistu tieto on myös aikain päästä saavutettavissa ja saatavissa? Koulutuksen suunnittelussa on pidetty mielessä erityisesti tiedelehdet, mutta sisällöt palvelevat myös muita aiheista kiinnostuneita.

Tags: 

Alternative Funding Mechanism Workshop for APC-free Open Access journals (Dec 19th, KB, The Hague)

Osallistuimme joulukuussa FP7 Post-Grant Open Access Pilot -lisärahoituksen käyttöä arvioineeseen työpajaan Haagissa. OpenAIRE on julkaissut tapaamista koskevan blogikirjoituksen täällä: https://blogs.openaire.eu/?p=1701

Rahoitukseen liittyvistä lehdille suunntatuista työpajoista tiedotetaan tammikuun puoliväliin mennessä.

Tiedä tieteestä

Paikka: Cafe Päärakennus, Päärakennus
Päivä:  Lauantai 14.1.
Aika: 15.00 – 15.30

Tags: 

Journal.fi julkaistaan tammikuussa

Tieteellisten seurain valtuuskunnan uudistettu OJS-palvelu avataan tammikuun alkupuolella. Uusi palvelu tulee toimimaan osoitteessa Journal.fi ja samalla se on myös uudistuneen palvelun nimi.

Journal.fi-palvelu on Kotilava-hankkeen toinen keskeinen lopputulos. Rahoituskysymysten selvittely jatkuu vuoden 2017 aikana pilottikokeilun muodossa.

FinELibin e-kirjakysely korkeakouluopiskelijoille ja -opettajille

"Suomalaisista korkeakouluopettajista ja -opiskelijoista valtaosa on lukenut opetukseen liittyviä e-kirjoja, ilmenee Kansalliskirjaston FinELib-toimiston toteuttamasta kyselystä. Sekä opiskelijat että opettajat katsovat, että sähköisessä muodossa olevat kirjat helpottavat ja nopeuttavat opintoja."

Lue lisää kyselun tuloksista Kansalliskirjaston kotisivuilta: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/uutiset/e-kirjat-yleistyvat-opetuksessa-ja-opinnoissa

Tags: 

OJS-palvelun uudistuksen aikataulu syksyllä

TSV:n ylläpitämän Open Journal Systems -palvelun uudistus

Kotilava-hankkeen (http://kotilava.fi) tuloksena syntyvä uusi OJS-palvelu tieteellisten verkkolehtien julkaisuun avataan tämän vuoden lopussa. Palvelun uudistukseen liittyy muutamia kaikkia lehtiä koskevia asioita:

Sivut