Tieteellisiä lehtiä kutsutaan mukaan Kotilava-hankkeeseen

Kotilava-hankkeessa hahmoteltua konsortiopohjaista avointen tiedelehtien rahoitusmallia esiteltiin loppukeväällä konsortion rahoittajiksi ajatelluille tahoille. Huhtikuun lopussa malli oli esillä Ammattikorkeakoulujen kirjastoyhteistyökonsortiossa (AMKIT), ja toukokuun puolessa välissä mallia esiteltiin yliopistojen rehtoreille Suomen yliopistot UNIFI ry:n kokouksessa. Molemmissa joukoissa malliin suhtauduttiin hyvin myönteisesti. UNIFI:ssa toivottiin, että mukaan saataisiin mahdollisimman monta lehteä mahdollisimman pikaisella aikataululla.

Lue lisää TSV:n kotisivuilta.