OJS-palvelun uudistuksen aikataulu syksyllä

TSV:n ylläpitämän Open Journal Systems -palvelun uudistus

Kotilava-hankkeen (http://kotilava.fi) tuloksena syntyvä uusi OJS-palvelu tieteellisten verkkolehtien julkaisuun avataan tämän vuoden lopussa. Palvelun uudistukseen liittyy muutamia kaikkia lehtiä koskevia asioita:

1. Uudistuksen yhteydessä palvelun käyttöä selkeytetään solmimalla lehtien ja TSV:n välille kahdenkeskiset sopimukset. Jäsenseurat saavat jatkossakin käyttää palvelua ilmaiseksi avointen tieteellisten lehtien toimitustyöhön ja julkaisuun. Julkaisulla saa olla korkeintaan 12 kuukauden embargo. Lisäksi palvelu on vapaasti käytettävissä jäsenten maksullisten lehtien toimitustyöhön ja vertaisarviointiin.

2. Palvelun osoite tulee muuttumaan. Vanha ojs.tsv.fi-palvelin pidetään kuitenkin sillä tavalla toiminnassa, että siihen kohdistuva liikenne ohjautuu uusiin osoitteisiin. Uudistuksen tuloksena lehtien osoitteista tulee entistä selkeämpiä ja siistimpiä.

3. Suuri versiopäivitys. Palvelun uudistuksen yhteydessä vanha OJS 2.0 päivitetään tämän kuun lopussa julkaistavaan OJS 3.0 –järjestelmään. Koko käyttöliittymä tulee muuttumaan, joten uuden järjestelmän käyttöön järjestetään kattavasti koulutusta. https://pkp.sfu.ca/2016/08/05/major-new-features-in-upcoming-ojs-3/

4. Lehden ulkoasu. OJS3 uudistaa kokonaan myös lehtien ulkoasuun liittyvän tekniikan. Näin ollen mahdolliset itse tehdyt ulkoasut pitää päivittää uudistuksen jälkeen. Palvelussa tulee olemaan myös valmiita teemoja lehtien vapaaseen käyttöön.

5. Käyttökatko. Kokonaan uuden ohjelmiston asentaminen ja palvelun osoitteen vaihtaminen on suuri työ ja todennäköisesti palvelin joudutaan pitämään tällöin suljettuna parin päivän ajan marraskuussa. Tarkasta ajankohdasta tiedotetaan hyvissä ajoin ennen päivitystä.

Aikataulu

OJS 3.0 julkaistaan kuun lopussa ja julkaisun jälkeen sitä kokeillaan testipalvelimella muutaman lehden kanssa syys-lokakuussa. Marraskuussa, ennen uuden OJS-palvelun julkaisua, järjestetään lehdille koulutuksia uuden järjestelmän käyttöön. Mikäli testaukset ja koulutukset etenevät odotetusti ja lehdillä on valmius siirtyä uuden järjestelmän käyttöön, julkaistaan uusi palvelu marraskuun loppupuolella. Pyrimme ilmoittamaan mahdolliset lykkäykset välittömästi. Joissakin tilaisuuksissa mainittu lokakuuksi suunniteltu julkaisu on valitettavasti viivästynyt OJS 3.0:n julkaisun viivästymisestä johtuen.

OJS-järjestelmän käyttökoulutukset marraskuussa

Uusi OJS-palvelu tulee käyttämään 31.8. julkaistua OJS 3.0 –järjestelmää. Uudessa versiossa koko käyttöliittymä muuttuu ja myös joitakin keskeisiä työnkulkuja on uudistettu. Kotilava-hanke järjestää lehdille useampia 3.0-versiota käsitteleviä koulutustilaisuuksia ennen uudistetun OJS-palvelun julkaisua. Tarkemmat ajankohdat ja koulutusten ajanvaraukseen liittyvät yksityiskohdat ilmoitetaan syyskuussa. Pyrimme järjestämään koulutuksia myös Helsingin ulkopuolella.

DOI-tunnisteet OJS-palvelussa

Tieteellisten seurain valtuuskunta on solmimassa sopimuksen tieteellisten artikkeleiden DOI-tunnisteita myöntävän CrossRefin kanssa. Sopimuksen kautta OJS-palvelua käyttävät lehdet saavat halutessaan DOI-tunnisteet kaikille sopimukseen liittymisen jälkeen julkaistuille artikkeleilleen. Muutamat lehdet ovat jo ilmoittautuneet mukaan ja muut DOI-tunnisteista kiinnostuneet lehdet voivat ottaa minuun yhteyttä. DOI-tunnisteita voi hakea artikkeleille myös takautuvasti, mutta niistä syntyvät kustannukset jäävät lehden vastuulle. Esimerkiksi digitointiprojektien yhteydessä kannattaakin varata rahaa myös DOI-tunnisteita varten.