Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet -koulutuspäivien materiaalit ovat nyt saatavilla Doriassa

Jyrki Ilva: Digitaalista, avointa ja mitattua – tieteellisen julkaisemisen tulevaisuus?  http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201702061457

Hannu Linkola: Lehdentekijän ja tutkijan näkökulma http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201702061458

Marja-Leena Harjuniemi: Tieto liikkeelle! Julkaisutiedonkeruun prosessit http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201702061460

Ulla Ikäheimo ja Tarja Mäkinen: Tieto matkaa maailmalle http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201702061461

Juha Hakala: E-viittaamisen käytännöistä eri tieteenaloilla http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201702061462

Työpajat (rahoitus, näkyvyys, pitkäaikaissaatavuus ja -säilytys, tiedonkeruun prosessit, metadata) : http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201702071481