Kotimaisten lehtien avoimuutta tukevan rahoitusmallin selvitystyö alkaa

Maaliskuun alussa Kotilava-hankkeessa aloitti uusi työntekijä, tietoasiantuntija Riitta Koikkalainen. Hän valmistelee kotimaisten lehtien avoimuutta tukevaa rahoitusmallia ja siihen liittyviä sopimusehtoja kansallisella tasolla yhteistyössä lehtien kustantajien, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoittajien kanssa. Hanketta ohjaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan, Kansalliskirjaston ja muiden toimijoiden ohjausryhmä.